Đồ đồng Lê Gia
Đồ đồng Lê Gia
Đồ đồng Lê Gia

Bộ Ngũ Sự Đỉnh Rồng Phượng Hai Công Nghệ

Liên hệ

Danh mục:
  • Tên sản phẩm: Bộ Ngũ Sự Đỉnh Rồng Phượng Hai Công Nghệ
  • Nguyên liệu: Đồng vàng
  • Phương pháp đúc: Thủ Công 100%
  • Kích thước:  Bộ Ngũ Sự Đỉnh Rồng Phượng Hai Công Nghệ có các kích thước đỉnh cao 45, 50,60,70,.. cm
  • Màu Sắc: màu đồng vàng
  • Bảo hành: 20 năm