Gạt Tàn

Gạt Tàn

Lê Gia xin giới thiệu mẫu Gạt tàn thuốc lá bằng đồng thủ công. Các mẫu gàn tàn bằng đồng ngày nay rất được ưa chuộng bày trí trong phòng khách.

Showing all 4 results

Lê Gia xin giới thiệu mẫu Gạt tàn thuốc lá bằng đồng thủ công. Các mẫu gàn tàn bằng đồng ngày nay rất được ưa chuộng bày trí trong phòng khách.

Đồ đồng Lê Gia: