Lư Trầm

Lư Trầm

Lư đốt trầm bằng đồng cỡ nhỏ dùng vào việc đốt trầm hương bên trong. Sản phẩm được đúc tại xưởng đồ đồng Lê Gia.

Showing 1–12 of 16 results

Lư đốt trầm bằng đồng cỡ nhỏ dùng vào việc đốt trầm hương bên trong. Sản phẩm được đúc tại xưởng đồ đồng Lê Gia.

Đồ đồng Lê Gia: