Mặt trống đồng Ngọc Lũ thếp vàng 9999 đường kính 81cm

  • Tên sản phẩm: Mặt trống đồng Ngọc Lũ thếp vàng 9999
  • Chất liệu: đồng đỏ
  • Kích thước mặt trống: đường kính 81cm
  • Kiểu dáng: hoa văn chìm thếp vàng 9999
error: