Tranh Hoa Sen Bằng Đồng Dát Bạc 1m55x1m07

Cơ sở Tranh Đồng Lê Gia vừa qua đã tiến hành chế tác và lắp đặt thành công bức tranh quý hoa sen theo phác thảo yêu cầu của khách tại Hà Nội.

error: