Đồ đồng Lê Gia

Tranh Tứ Quý Khung Liền Mạ Vàng 24k KT 1m47x1m27

Liên hệ

Tranh Tứ Quý Khung Liền Mạ Vàng 24k KT 1m47xm27 chạm thủ công bằng tay, đồng dày 8 rem, lấy bố cục 4 bức tứ quý liền khối trong 1 khung tranh.