Đồ đồng Lê Gia

Tranh Tứ Quý Bằng Đồng Đỏ KT 1m27x41cm

Liên hệ

Danh mục:

Tranh đồng Tứ Quý KT 1m27x41cm chạm thủ công bằng tay, đồng dày 8 rem, lấy bố cục 4 bức tứ quý  Xuân-Hạ-Thu-Đông

error: