Showroom: 641 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội

Xưởng sản xuất 1: Chè Đông, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Xưởng sản xuất 2: Tống xá, Ý Yên, Nam Định