Showroom: 641 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: 0984.030.989 – 0984.097.970

  • Xưởng sản xuất 1: Chè Đông, Thiệu Hóa, Thanh Hóa
  • Xưởng sản xuất 2: Tống xá, Ý Yên, Nam Định