Mô hình cá rồng thếp vàng lá 9999

Liên hệ

Mô hình cá rồng thếp vàng lá 9999

Chất liệu: Vàng lá 9999

Kích thước: Cao 11cm, dài 18cm

Giá bán: 7.200.000đ (Bảy triệu hai trăm nghìn đồng)