Đại Tự Bằng Đồng Mạ Tam Khí Vàng Bạc

BỘ ĐẠI TỰ BẰNG ĐỒNG MẠ TAM KHÍ VÀNG BẠC

Nguyên liệu: Đồng đỏ nguyên tấm nhập khẩu

Kích thước : Đại tự dài 1m55, 2 bức tranh đồng dài 2m62

error:
Hotline: 0984 030 989