Tranh Tứ Quý Khung Liền Mạ Vàng 24k KT 1m47x1m27

Tranh Tứ Quý Khung Liền Mạ Vàng 24k KT 1m47xm27 chạm thủ công bằng tay, đồng dày 8 rem, lấy bố cục 4 bức tứ quý liền khối trong 1 khung tranh.

error:
Hotline: 0984 030 989