Đồ đồng Lê Gia

Tranh Chữ Tâm Bằng Đồng Mạ Vàng Dát Bạc

Liên hệ

Tranh Chữ Tâm Bằng Đồng Mạ Vàng Dát Bạc được chế tác thủ công rất tỉ mỉ và tinh xảo từ đồng vàng nhập khẩu, sau đó mạ vàng dát bạc.