Đồ đồng Lê Gia

Tượng Quan Công Bằng Đồng Đỏ Khảm Ngũ Sắc Cao 75cm

Liên hệ

Danh mục:

Tượng Quan Công Bằng Đồng Đỏ Khảm Ngũ Sắc Cao 75cm

Kích thước : Cao 75cm

Nguyên liệu : đồng đỏ khảm ngũ sắc (đồng đỏ, vàng, bạc, đồng xanh, đồng đen)

Chế tác : Đúc thủ công bởi các nghệ nhân có kinh nghiệm và lành nghề

Xuất xứ : Cơ sở Đúc đồng Lê Gia